Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

مقالات

از چه گازی در کپسول آتش نشانی استفاده می شود؟

یکی از مهمترین ویژگیهای کپسول های آتش نشانی نوع گاز استفاده شده درون آنهاست که دو کاربرد دارند: خنک کردن مکان حریق با استفاده از گاز تحت فشار موجود در سیلندر خاموش کننده کمک کردن به عملیات پاشش گاز درون کپسول آتش نشانی از چه گازدی در کپسول آتش نشانی استفاده می شود؟ گاز های مورد […]

ادامه مطلب

خاموش کننده گازی

یکی دیگر از انواع خاموش کننده ها یا کپسول های آتش نشانی پر کاربرد خاموش کننده گازی است که این خاموش کننده ها خود به دو دسته تقسیم بندی می شوند: 1- خاموش کننده گازی کربنیک CO۲ 2- خاموش کننده مواد هالوژنه خاموش کننده گاز کربنیک co۲ از گذشته های نچندان دور از گاز کربنیک […]

ادامه مطلب

خاموش کننده محتوی کف

خاموش کننده محتوی کف یا همان کپسول آتش نشانی کفی جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال استفاده می شود که در صورت پرتاب آن بر روی مواد در حال اشتعال به سرعت روی حریق را پوشانده و مانع برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد گشته و با پوشاندن سطح ماده در حال اشتعال از […]

ادامه مطلب

آشنایی با خاموش کننده پودری

خاموش کننده پودری یا همان کپسول آتش نشانی محتوی پودر چگونه است؟در سالهای دورتر نحوه بکارگیری پودر شیمیایی اینگونه بود که تعدادی قوطی یا ظرف به شکل های گوناگون را از پودر پر میکردند و در مکانهای مناسب می گذاشتند که به محض شروع حریق افراد مسئول درب قوطی ها را باز کرده و پودر […]

ادامه مطلب